Archiv

Úřední deska

-  Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno 22. 11. 2021, sejmuto 9. 12. 2021)

-  Návrh střednědobého rozp. výhledu na rok 2022-2024 (vyvěšeno 22. 11. 2021, sejmuto 9. 12. 2021)

-  Návrh závěrečného účtu Soběslavská pahorkatina ke dni 31. 12. 2020 v plném rozsahu (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Návrh závěrečného účtu Soběslavská pahorkatina ke dni 31. 12. 2020 v užším rozsahu (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2020 Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Účtový rozvrh 2020 Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Výkaz FIN 2-12 ke dni 31. 12. 2020 Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Hodnotící zpráva obec DSO Soběslavská pahorkatina r. 2020 (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Zápis inventura 2020 DSO Soběslavská pahorkatina (Vyvěšeno 10. 3. 2021 Sejmuto 13. 4. 2021)

-  Návrh rozpočtu DSO Soběslavská pahorkatina r.2020 (Vyvěšeno 4. 11. 2019 Sejmuto 21. 11. 2019)

-  Návrh střed.výhledu rozpočtu DSO Soběslavská pahorkatina r.2020-2022 (Vyvěšeno 4. 11. 2019 Sejmuto 21. 11. 2019)

-  Návrh rozpočtu r. 2018 a rozpočtový výhled DSO Soběslavská pahorkatina 2018-2020 (vyvěšeno 13.11.2017, sejmuto 30.11.2017)

-  Návrh rozpočtu - Rozpočet hospodaření DSO Soběslavská pahorkatina na rok 2017 (vyvěšeno 14.11.2016, sejmuto 15.12.2016)
-  Návrh rozpočtového výhledu DSO Soběslavská pahorkatina na rok 2017 - 2019 (vyvěšeno 14.11.2016, sejmuto 30.11.2016)